spot_img

Ministerul Mediului şi AFM încurajează energia solară prin programul Casa Verde Fotovoltaice

Ministerul Mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) continuă înscrierile pentru programul Casa Verde Fotovoltaice, o iniţiativă guvernamentală care încurajează utilizarea energiei solare în gospodăriile româneşti, conform unui comunicat de presă. Acest program oferă o finanţare nerambursabilă în valoare de 20.000 RON pentru persoanele fizice care locuiesc la casă şi îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului.

Conform comunicatului, programul Casa Verde Fotovoltaice este finanţat de Guvernul României prin Ministerul Mediului şi de către AFM. Termenul de înscriere pentru sesiunea din 2023 a început în data de 19 mai şi şi se va încheia pe 26 iunie, iar înscrierile se fac conform calendarului stabilit de AFM şi a fondurilor disponibile. Pentru a se beneficia de finanţarea nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele şi criteriile de eligibilitate prevăzute în ghidul de finanţare. Pentru a verifica eligibilitatea în cadrul acestui program, toţi cei interesaţi pot completa formularul disponibil aici.

Au fost stabilite datele de înscriere pentru fiecare regiune în parte

„Programul Casa Verde Fotovoltaice are drept scop principal creşterea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de carbon şi oferirea oportunităţii oamenilor de a deveni prosumatori, adică de a produce şi consuma propria energie electrică. Prin intermediul acestui program, Guvernul României îşi propune să stimuleze tranziţia către surse de energie curate şi sustenabile, contribuind la protejarea mediului, dar şi la dezvoltarea durabilă a ţării”, a declarat Andrei Muscalu, fondator SunMarket.

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, au fost stabilite datele de înscriere pentru fiecare regiune în parte.

Astfel, termenele anunţate până în prezent sunt: Bucureşti – Ilfov: 19 mai, 22 mai, 23 mai; Judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu: 24 mai, 25 mai, 26 mai; Judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui: 29 mai, 30 mai, 31 mai; Judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş: 6 iunie, 7 iunie, 8 iunie; Judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea: 9 iunie, 12 iunie, 13 iunie; Judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman: 14 iunie, 15 iunie, 16 iunie; Judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea: 19 iunie, 20 iunie, 21 iunie; Judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş: 22 iunie, 23 iunie, 26 iunie; Pentru unităţile de cult: 27 iunie, 28 iunie, 29 iunie.

Pentru înscrierea în programul Casa Verde Fotovoltaice, solicitantul trebuie să pregătească un dosar de înscriere care să conţină următoarele documente:

Cererea de finanţare (anexa nr. 2 la ghidul de finanţare); Actul de identitate al solicitantului; Extras de carte funciară, din care să rezulte adresa de implementare menţionată în cererea de finanţare. În cazul în care adresa nu este specificată în extrasul de carte funciară, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială care să confirme că imobilul este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare. În cazul unităţilor cu mai mult de două spaţii locative, este nevoie şi de extrasul de carte funciară colectiv; Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice. Acest document trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare; Certificatul de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale şi alte venituri ale bugetului local. Acesta trebuie emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul şi să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare.

5.000 de persoane s-au înscris în program în regiunea București-Ilfov

În doar câteva minute de la deschiderea programului în regiunea Bucureşti-Ilfov, aproximativ 5.000 de persoane fizice s-au înscris, demonstrând interesul şi entuziasmul publicului faţă de această iniţiativă.

În România, utilizarea panourilor fotovoltaice a câştigat o creştere semnificativă în ultimii ani deoarece ţara noastră beneficiază de un climat favorabil şi de o expunere ridicată la soare, ceea ce face energia solară una dintre sursele regenerabile de energie cu un potenţial ridicat.

De asemenea, utilizarea panourilor fotovoltaice aduce numeroase beneficii oamenilor şi, implicit, proprietăţilor, printre acestea se numără: Reducerea costurilor cu energia electrică: panourile fotovoltaice permit proprietarilor de case să genereze propria lor energie electrică, ceea ce reduce dependenţa de reţeaua electrică şi duce la scăderea facturilor sau chiar la eliminarea lor completă; Protecţia mediului: energia solară este o sursă curată şi sustenabilă, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi la combaterea schimbărilor climatice; Independenţa energetică: instalarea panourilor fotovoltaice oferă proprietarilor mai multă autonomie energetică, reducându-şi dependenţa de reţeaua electrică naţională şi asigurându-le un sistem de energie durabil şi fiabil; Creşterea valorii proprietăţii: proprietăţile echipate cu panouri fotovoltaice pot avea o valoare mai mare pe piaţa imobiliară, deoarece potenţialii cumpărători sunt atraşi de beneficiile economice şi ecologice asociate utilizării energiei solare; Durabilitate şi fiabilitate: panourile fotovoltaice au o durată de viaţă lungă şi necesită puţină întreţinere, oferind proprietarilor un sistem de energie sustenabil şi fiabil pe termen lung.

Prin promovarea utilizării energiei solare şi facilitarea accesului la finanţare pentru instalarea panourilor fotovoltaice, programul Casa Verde Fotovoltaice contribuie la crearea unui viitor mai sustenabil şi mai ecologic în România, menţionează comunicatul.

spot_img

Articole asemănătoare

Ultimele articole